Chương trình lương hưu cho nhân viên tại Nhật Bản

Bảo hiểm lương hưu Nhật Bản hay chương trình lương hưu cho nhân viên

Nhật Bản cung cấp cho tất cả công nhân một chương trình tiết kiệm dài hạn để đảm bảo họ đều có tiền lương hưu sau khi nghỉ việc ở tuổi về hưu.

Theo đó, trước đây khoản thuế lương hưu của mỗi công nhân Nhật là 16% tiền lương, trong đó công nhân chi trả 8% và người sử dụng lao động đóng cho họ 8% còn lại. Hiện nay khoản thuế này đã tăng lên 18,3% từ năm 2017 (mỗi bên sẽ đóng một nửa tỉ lệ này). Công nhân sẽ được nhận tiền lương hưu khi về già (từ tuổi 60 trở đi), mắc bệnh nghiêm trọng (các loại bệnh khiến công nhân không còn khả năng lao động) hoặc chết (trong trường hợp này tiền lương hưu sẽ được trả cho người thân còn sống của công nhân).

Tại Nhật, một công nhân nước ngoài phải đóng vào chương trình lương hưu ít nhất 25 năm để đủ điều kiện nhận phúc lợi lương hưu. Tuy nhiên, vì nhiều công nhân nước ngoài không ở Nhật đủ lâu để đạt điều kiện này, chính phủ Nhật cho phép họ được nhận tiền hoàn lại từ các khoản bảo hiểm lương hưu đã đóng góp khi rời nước Nhật. Sau khi rời Nhật, họ đủ điều kiện để xin hoàn lại một lần duy nhất các khoản đóng góp lương hưu, chỉ cần nhớ một thủ tục đơn giản là xin tờ đơn từ văn phòng bảo hiểm xã hội địa phương trước khi về nước, điền đầy đủ chi tiết và nộp đơn cho văn phòng phụ trách vụ việc này tại Nhật sau khi về tới nước mình. Họ sẽ nhận lại số tiền này qua đường bưu điện.

Các hiệp định lương hưu quốc gia

Một số quốc gia đã ký với Nhật các hiệp định lương hưu để miễn cho công nhân nước mình việc đóng bảo hiểm lương hưu tại Nhật. Để đủ điều kiện được miễn khoản này, các công nhân chỉ cần nộp giầy tờ phù hợp cho văn phòng an ninh xã hội tại nơi họ ở. Việc này sẽ giúp họ thoát khỏi những rắc rối của quy trình rút tiền lương hưu một lần đã nêu trong phần trước. Danh sách tất cả các quốc gia đã có hiệp định lương hưu chung với Nhật có thể được tìm thấy trên website của tổ chức ngoại thương Nhật Bản, dưới bảng “Bảo hiểm lương hưu của nhân viên”.

Nếu chưa xác định rõ thời gian làm việc Nhật sẽ kéo dài bao lâu và vẫn muốn đóng bảo hiểm lương hưu cho hệ thống ở Nhật để được lãnh lương hưu một lần thì các công nhân nước ngoài không cần nộp hồ sơ miễn trừ.

Các điều khoản đặc biệt trong hiệp định lương hưu

Công nhân đến từ những nước đã ký hiệp định lương hưu chung với Nhật Bản sẽ được quyền tiếp cận quỹ hưu trí tại Nhật nếu thời gian đóng bảo hiểm lương hưu cho cả 2 hệ thống ở Nhật và nước sở tại đủ 25 năm. Có 2 loại thỏa thuận: tổng số và loại trừ.

  • Tổng số: thời gian đóng bảo hiểm lương hưu ở nước nào (giữa Nhật và nước sở tại) lâu hơn thì công nhân được tính đủ điều kiện nhận phúc lợi lương hưu ở nước đó (tổng thời gian đóng cho cả 2 nước phải đủ 25 năm trở lên)
  • Loại trừ: Mục đích của hiệp định loại này là để hạn chế việc đóng bảo hiểm tại cả 2 nước. Công nhân chỉ đủ điều kiện nhận phúc lợi lương hưu tại Nhật nếu thời gian đóng bảo hiểm lương hưu tại Nhật lâu hơn 5 năm. Thông thường các công nhân vẫn chọn đóng bảo hiểm cho hệ thống nước mình nếu thời gian làm việc kéo dài hơn dự kiến ban đầu là 5 năm (5 năm là nhiệm kỳ thông thường nếu được cử đi công tác nước ngoài).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *